Projektna skupina

Gradivo za izobraževanje na daljavo za predmet sociologija je pripravila:

Milena Gerbec, univ. dipl. sociolog, s pedagoško – andragoško izobrazbo in strokovnim izpitom za učitelja, Gimnazija Jesenice.