Sociologija na daljavo

Posebnosti in prednosti

Učiti se na daljavo, je bilo včasih nemogoče. Danes nam tehnologija to omogoča. Če ste športnik, umetnik, odsotni zaradi treningov ali bolezni, vam bo možnost izobraževanja na daljavo prišla zelo prav. Koncept gradiva in  spletnih nalog na portalu Jazon, je namenjen vključevanju različnih in ranljivih skupin v proces gimnazijskega izobraževanja.

Gradivo in naloge so pripravljene tako, da pokrivajo učne cilje in vsebine iz učnega načrta za sociologijo.

Učitelj in dijak komunicirata preko elektronske pošte, e asistenta in spletne učilnice.

Dijak dostopa do vsega potrebnega gradiva, informacijskih virov in nalog preko spletne učilnice.

Končni cilj pouka je pri dijakih in dijakinjah razviti:

  • sposobnost za zaznavanje, razumevanje in interpretacijo družbenih problemov, procesov in pojavov,
  • sposobnost kritičnega mišljenja in analitičnega vrednotenja rezultatov socioloških raziskav, različnih vrst informacij, gradiv in virov,
  • sposobnosti empatije in tolerance,
  • sposobnosti izražanja lastnih stališč,
  • sposobnost izvedbe enostavnejše sociološke raziskave.

Literatura ali učno gradivo:

  • UVOD V SOCIOLOGIJO, mag. Mirjam Počkar, dr. Stanislav Andolšek, Tanja Popit, dr. Andreja Barle Lakota, DZS.
  • Spletišče za sociologijo na portalu Jazon.