Zakaj, kaj in kako?

Opredelitev predmeta

Sociologija je splošnoizobraževalni predmet. V gimnazijskem programu se poučuje v 2. ali 3. letniku, v obsegu 70 ur. Kot izbirni modul na maturi pa ima dodatnih 210 ur.

Sociologija kot sistematična in kritična veda izvira iz razsvetljenstva. Kot samostojna akademska disciplina se je uveljavila  v 19. stoletju. Je družboslovna veda in proučuje vsa področja družbenega življenja ljudi v skupnosti in družbi.

Sociološka imaginacija pomaga razumeti širšo družbeno in zgodovinsko sceno ter njen pomen za življenje posameznika. Odkriva tisto splošno v posebnem. Osvetljuje dogajanja v našem življenju. Odkriva, da se tisto, kar se zdi popolnoma individualno (npr. izgubil sem zaposlitev, izbral sem določen poklic, poročil sem se z določeno osebo) lahko bolje razume, ko se postavi v širši družbeni kontekst.

Zanimivo je vprašanje ali je resnica samo ena? V družbi se ves čas prepletajo mir in stabilnost, konflikti in spremembe. V katerih okoliščinah pride do konfliktov in katere zagotavljajo mir in stabilnost?

Sociolog Max Weber je ugotovil, da človeško vedenje temelji na štirih osnovnih tipih racionalnosti:

  • instrumentalna: prevladuje razum in kalkulacije, ali se splača?
  • vrednostna: človek deluje v skladu z vrednotami, ne glede na uspeh, npr. kupi karto za koncert, četudi bo naslednji dan lačen,
  • afektivna: akter deluje v afektu, npr. fant skoči za ljubljeno deklico, ki se utaplja, četudi ne zna plavati,
  • delovanje, ki temelji na tradiciji: človek enostavno dela tako, ker so že tako delali že od nekdaj.

Kaj je torej sociologija? To je poseben pristop k proučevanju človeškega vedenja:

  • sposobnost stopiti nazaj od osebnih razlag sveta,
  • uvid v širše družbene okoliščine, ki vplivajo na naše življenje, ki ga živimo (rojstvo, šola, družina, tradicija, država),
  • sociologija kot znanost z ustreznimi metodami in načini proučuje vsa področja človeškega življenja,
  • za razliko od sociologije druge družboslovne znanosti npr. ekonomija, zgodovina in psihologija proučujejo določena področja življenja kot so tržni blagovni procesi, zgodovinski dogodki, pojavi in procesi na gospodarskem, družbenem, političnem in kulturnem področju od pojava sodobnega človeka dalje ter psihični procesi,
  • sociologija proučuje moderne družbe od industrijske revolucije dalje,
  • proučuje množične pojave kot so socializacijski procesi, različne kulture, družbena gibljivost, neenakost in družbeno razslojevanje, revščina, absolutna in relativna, procesi odločanja, različni tipi oblasti, delovanje in značilnosti modernih družb, izzivi sodobnega sveta, globalizacija, migracije, ekološki problemi, demografske razmere, metode raziskovanja itd.

Sociologija je življenje!