Teoretske osnove – Učno gradivo Učni listi

Družbena moč, tipi legitimne oblasti

Birokratizacija družbe

Pravna država, demokracija, avtokracija, totalitarizem

Socialna država, država blaginje

Različni akterji odločanja v demokratičnih družbah

Volitve

Evropska unija na kratko

Družbena moč, tipi legitimne oblasti-Učni list